Termeni și condiții generale Lizit România („TCG”)

Mai jos veți găsi termenii și condițiile noastre generale. Acești termeni și condiții generale („TCG”) se aplică oricărei comenzi plasate pe platforma www.lizit.ro începând cu data de 01.03.2020. Dacă aveți întrebări sau nu doriți să acceptați termenii și condițiile, serviciul nostru pentru clienți este desigur întotdeauna fericit să vă ajute prin e-mail la admin@lizit.ro sau telefon 0790.480.804.

1. DOMENIUL DE APLICARE

Acești Termeni și Condiții Generale („TCG”) se aplică tuturor contractelor încheiate pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului www.lizit.ro, în continuare „Website”. Partenerul contractual al clientului devine:

LIZIT MARKETPLACE S.R.L. cu sediul social în București Sectorul 1, Strada PITAR MOS, Nr. 27, Etaj 5, Ap. 17, CUI 42234422, Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1806/10.02.2020, capital social 200 RON, în calitate de furnizor, denumit în continuare "Lizit" sau “Furnizor”.

Acordurile încheiate între furnizor și client rezultă exclusiv din următorii termeni și condiții, declarația de protecție a datelor și contractul de închiriere.

Limba contractului este romana.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Acest contract reglementează închirierea și achiziționarea de bunuri noi și folosite, în continuare „mărfuri”, prin intermediul site-ului www.lizit.ro.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE, TRANSPORT SAU LIVRARE A MĂRFURILOR

1. Comanda si Contractul de Închiriere:

Toate comenzile se fac prin prin intermediul site-ului www.lizit.ro:

(a) Comanda:

Oferta de mărfuri de pe site-ul web poate fi modificată, si nu constituie o promisiune ferma din partea Lizit pentru încheierea unui contract de închiriere.

Clientul poate plasa o comandă doar ca un client înregistrat.

Procesul de comandă care duce la încheierea contractului cuprinde următoarele etape:

 • Selectarea mărfurilor dorite (tipul obiectului, durata contractului / frecvența plăților și, dacă este cazul, mărimea și culoarea obiectului.)
 • Introducerea adresei de facturare/livrare - Atentie: Serviciul este disponibil doar in Bucuresti
 • Efectuarea procesului de verificare a identitatii
 • Selectarea metodei de plată
 • Efectuarea platii
 • Confirmarea de către client că nu a fost deschisă nicio procedură de insolvență sau una este iminentă în viitorul previzibil (dacă este solicitat).
 • Clientul face o ofertă pentru a încheia un contract, făcând clic pe butonul „Inchiriere”. Clientului i se arată în prealabil detaliile comenzii sale într-o imagine de ansamblu. Cu ajutorul butonului de modificare, clientul poate corecta informațiile. La comandarea mărfurilor, clientul primește o confirmare a cererii de închiriere care este supusă confirmării.

Ulterior acestei comenzi, clientul va primi la adresa de email completata în contul de utilizator “Contractul de Închiriere” în format electronic prin intermediul platformei Docusign (https://www.docusign.com/). Prevederile Contractului de Închiriere semnat de client fac parte integrantă din termenii și condițiile generale ale Lizit România. Mentionam ca România ca și țara membră a Uniunii Europene recunoaște legal semnăturile electronice incepand cu anul 2001 prin Legea Semnaturii Electronice implementată ca urmare a directivei EU din 1999. Mai mult detalii puteti gasi aici: https://www.docusign.com/how-it-works/legality/global/romania

Ulterior plasării comenzii si semnarii digitale a contractului de inchiriere, Lizit poate înscrie clientul care a efectuat comanda într-un proces de verficare cu scopul de evaluarea a riscului. În cadrul acestui proces Lizit poate solicita date privind identitatea, situația profesională, date despre venituri sau orice alte documente considerate necesare. Refuzul clientului de a parcurge procesul de verificare atrage după sine anularea comenzii plasate de către acesta. Lizit are dreptul de a refuza unilateral confirmarea oricărei comenzi pentru cazurile în care rezultatul procesului de verificare al clientului este unul negativ.

(b) Prelungirea comenzii:

Clientul poate folosi contul de client pentru a extinde comenzile curente cu efect din următoarea lună completă a contractului.

Solicitarea de prelungire se face prin transmiterea unei notificari prin formularul de contact de pe https://www.lizit.ro/ sau pe adresa de email admin@lizit.ro.

După ce cererea de extindere a fost verificată cu succes, clientul va primi un e-mail de la furnizor care confirmă extinderea contractului, denumită în continuare „confirmare a comenzii”. Confirmarea comenzii este trimisă de Lizit.

La primirea acestei promisiuni de livrare sau confirmare a comenzii de prelungire din partea Lizit, se încheie contractul pentru prelungirea inchirierii. Noul contract începe cu următoarea plată lunară datorată.

Date despre clienți și acces

Clientul se asigură că toate datele furnizate de acesta la înregistrare sau la comandă (de exemplu, numele, adresa, adresa de e-mail, datele bancare, Nr. TVA, dacă este cazul) sunt corecte și că nu a utilizat date de la terți.

Clientul se angajează să notifice imediat furnizorul despre modificările datelor. Clientul este răspunzător pentru utilizarea necorespunzătoare a datelor de acces de către terți, în măsura în care acesta este responsabil pentru acestea. Declarația noastră de protecție a datelor se aplică datelor personale ale utilizatorului colectate în timpul înregistrării .

La comanda prin intermediul site-ului web, furnizorul încheie relații contractuale numai cu persoane fizice adulte, care sunt pe deplin competente din punct de vedere legal.

Vă asigurăm vârsta minimă folosind un proces fiabil care include o identitate personală și verificarea vârstei. Comenzile pot fi plasate și printr-o persoană juridică sau un parteneriat.

Înregistrarea unei persoane juridice sau a unui parteneriat ca client poate fi efectuată numai de o persoană fizică autorizată să o reprezinte sau de o persoană autorizată de aceasta, care trebuie numită, denumită în continuare „reprezentant autorizat”.

2. Trimiterea și primirea mărfurilor:

(i.) Când comandați prin intermediul site-ului web:

Dacă mărfurile sunt comandate prin intermediul site-ului, mărfurile vor fi expediate numai atunci când clientul a achitat chiria din prima lună si intreg procesul de verificare este finalizat. Atâta timp cât nu este îndeplinită condiția primei plăți de succes, furnizorul are dreptul să rețină mărfurile.

Nu se plătește nicio taxă de utilizare pentru perioada dintre comanda efectuata pe platforma (inclusiv prima plata) și livrarea acestora către client. Chiria efectiva începe doar atunci când mărfurile sunt primite de către client. Pentru inchirierile pe perioade mai lungi de o luna, plata chiriei pentru lunile urmatoare primei luni se va face în aceeași zi a lunii precum a fost facuta prima plata pe platforma. Exemplu: Pentru un produs comandat si a carei prima rata a fost platita pe 15 iunie pentru o durata de 3 luni, plățile aferente chiriei lunare se vor face în datele de 15 iunie, 15 iulie și 15 august. Pentru fiecare zi de întârziere a plății, indiferent de motive, Lizit are dreptul sa perceapa penalitati de 0.5% din valoarea totala a ratei cumulate intarziate pentru fiecare zi de intarziere.

Perioada de gratie acceptat pentru plata unei chirii in cazul in care plata recurenta automata facuta de sistem esueaza, este de 3 zile. In cazul in care clientul depaseste aceasta perioada de gratie, Lizit Marketplace isi rezerva dreptul de a contracta parti terte, in speta firme specializate de recuperare creante, pentru a urmari recuperarea datoriei pe cale amiabila si/sau juridica.

In cazul in care un client acumuleaza 1 sau mai multe rate lunare restanta, Lizit Marketplace poate denunta unilateral contractul de inchiriere, cerand automat clientului (in mod direct si/sau prin intermediul firmei colaboratoare de recuperare creante) recuperarea ratelor intarziate, a penalitatilor, si a produsului fizic inchiriat.

4. ACHIZIȚIONAREA BUNULUI ÎNCHIRIAT

Doar cu acordul Lizit, clientul poate, în timpul sau după încheierea Contractului de Închiriere, sa decidă achiziționarea produsului închiriat

 1. Prețul de achizitie: Informații privind valoarea prețului de achiziție vor fi furnizate de Lizit prin platforma lizit.ro sau pe email doar la solicitarea clientului. Dacă clientul decide sa achiziționeze produsul la prețul oferit de Lizit, chiria plătită deja pana la manifestarea interesului de achizitionare va fi dedusa din prețul de achizitie stabilit de Lizit. Vanzare efectiva se va face în baza acordului dintre parti și semnării unui
 2. Contract de Achizitie. Termenul de plată: Clientul este obligat sa plătească în avans folosind aceleași metode de plată disponibile pentru serviciul de închiriere. Termenul de plata este de 5 zile după încheierea Contractului de Achizitie.

5. ÎNCEPEREA ÎNCHIRIERII, DURATA CONTRACTULUI, REZILIEREA

Termenul închirierii începe cu livrarea mărfii către client, în continuare „livrare”. Mărfurile sunt considerate livrate în sensul acestei prevederi dacă furnizorul comandat de acesta a livrat mărfurile către client, fapt atestat de semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire sau de AWB aferent transportului comenzii pus la dispoziție de furnizorul de servicii de transport. Termenul contractului și dreptul de reziliere. Dacă nu este convenit altfel, se aplică următoarele:

În cazul unui anumit termen minim:

Contractul este încheiat pe durata specificată în comandă. În cazul în care părțile nu își exercită acest drept de reziliere a contractului, contractul ramane valabil pană la expirarea duratei specificate în comanda de închiriere.

Rezilierea contractului de catre client inainte de termenul limita este posibila cu mentiunea ca, in acest caz, clientul este nevoit sa plateasca o suma financiara echivalenta cu diferenta dintre valoarea corecta a costului de inchiriere pentru perioada efectiva de folosire si valoarea costului de inchiriere platit de client pana in momentul denuntarii. De exemplu: produsul A are pretul de inchiriere de 120 RON lunar pentru 3 luni si 100 RON lunar pentru 6 luni; daca un client denunta un contract de 6 luni in valoare de 100 RON lunar in luna 3, platind astfel 300 RON pana in momentul denuntarii, clientul va fi nevoit sa plateasca diferenta intre valoarea corecta a inchirierii (3 luni la costul de 120 RON = 360 RON) si valoarea platita pana in momentul denuntarii (3 luni la costul de 100 RON = 300 RON), si anume 60 RON.

Furnizorul poate decide rezilierea contractului în următoarele situații:

 • în cazul întârzierii cu mai mult de 3 zile lucrătoare a plăților reprezentand chiria lunara aferenta marfurilor din contractul de închiriere.
 • deteriorarea intenționată a unui obiect de închiriere;
 • provoacă în mod deliberat daune furnizorului; sau
 • folosește un articol închiriat pentru sau pentru a comite infracțiuni deliberate.
 • Încetarea devine efectivă la primirea de către furnizor a notificării de reziliere conform condițiilor de mai sus si dupa returnarea marfurilor atestata de semnarea unui Proces Verbal de Predare-Primire.

Dacă furnizorul anulează un contract de închiriere, clientul este obligat să returneze imediat articolele de închiriere cu toate accesoriile către furnizor.

Plățile efectuate în avans nu vor fi rambursate indiferent de momentul în care clientul returnează dispozitivul.

6. CONDIȚII DE LIVRARE SI PREDARE

Produsul este livrat la adresa de expediere furnizată de client. Furnizorul are dreptul să efectueze livrări parțiale într-o măsură rezonabilă. În cazul în care furnizorul stabilește în timpul procesării comenzii că produsul comandat de client nu este disponibil, în ciuda verificării minuțioase a inventarului și din motive pentru care furnizorul nu este responsabil, clientul va fi informat prin e-mail și nu va fi încheiat un contract.

Dacă furnizorul a acceptat anterior oferta contractuală a clientului prin confirmarea închirierii sau a cumpărării, furnizorul are dreptul să se retragă. Orice plăți efectuate vor fi rambursate imediat.

Timpurile de livrare specificate în legătură cu prezentarea ofertei sunt aproximative. Prin urmare, sunt considerate a fi doar informative.

Dacă data de livrare specificată este depășită cu mai mult de patru săptămâni, fiecare parte are dreptul să se retragă din contract.

Clientul va folosi partenerul de servicii logistice agreat de furnizor pentru returnarea produselor. Clientul se angajeaza ca va anunta cu minim 3 zile inainte de expirarea contractului de inchiriere furnizorul cu privire la datele de predare a produsului catre curier.

7. PĂSTRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Bunurile livrate rămân permanent în proprietatea furnizorului pe toata durata Contractului de Închiriere.

8. TAXE DE UTILIZARE, COSTURI DE TRANSPORT

Furnizorul percepe taxe de închiriere pentru utilizarea mărfurilor. Suma taxelor de închiriere rezultă din prezentarea ofertei pe site-ul web sau portalul de vânzări. Prețul total de închiriere este calculat din următoarele componente: taxa de utilizare pe lună înmulțită cu numărul de luni pentru care s-a plasat comanda de închiriere.

Toate prețurile de închiriere sunt prețuri finale și includ TVA. Pe lângă prețurile finale, în funcție de metoda de expediere, pot exista costuri suplimentare care vor fi comunicate înainte de expedierea comenzii.

Furnizorul are dreptul să modifice taxele de utilizare pentru următoarea perioadă contractuală. Furnizorul va informa clientul despre aceasta în cel mult șase săptămâni înainte de modificarea să produce efecte. În cazul în care clientul nu este de acord cu modificarea, acesta poate rezilia acordul de licență cu până la două săptămâni înainte de modificarea prețului.

Furnizorul este îndreptățit să perceapă o taxă pentru costul real al înlocuirii unei componente lipsă sau reparatia unei defecțiuni. Aceasta taxa va fi determinată de către o terță parte independentă prin intermediul unui deviz de lucrări care sa ateste costul înlocuirii unei componente lipsă sau reparatia unei defecțiuni. Taxa perceputa va fi egala cu 50% din valoarea devizului daca reparatii in cazul in care produsul este reparabil si cu 100% din valoarea de achizitie pe piata a produsului in cazul in care produsul nu este reparabil sau nu este returnat furnizorului.

9. CONDIȚII DE PLATĂ

Plata este procesată de Lizit direct sau prin intermediul unor parteneri. Mai multe informații privind politicile partenerului nostru puteți vizita https://paylike.io/privacy.

Plățile către grupul Lizit sunt considerate plăți către furnizorul respectiv. Clientul are următoarele opțiuni de plată: cardul de credit și, dacă este convenit în mod expres, transfer bancar. Când utilizați un furnizor de servicii de plată, acest lucru permite furnizorului și clientului să proceseze plata între ei. Furnizorul de servicii de plată înaintează plata clientului către furnizor. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul web al furnizorului respectiv de servicii de plată. La plata cu cardul de credit, clientul trebuie să fie titularul legal al cardului. Cardurile acceptate sunt doar carduri emise de banci din Romania.

Taxa de utilizare lunara va fi plătita de către client în avans și nu va fi rambursata dacă clientul îl trimite mărfurile înapoi furnizorului înainte de încheierea contractului. Nu există dreptul la rambursare sau deducere parțială. În cazul unui contract cu o durată minimă, taxa de utilizare este datorată la încheierea contractului de închiriere, dar înainte de expedierea mărfurilor (a se vedea secțiunea 3.c.). În cazul unui contract cu durată nedeterminată, prima tranșă lunară este datorată la încheierea contractului de închiriere, dar înainte de expedierea mărfurilor (vezi secțiunea 3.c.) iar tranșele următoarea în aceesi zi 1 a fiecărei luni noi de utilizare.

10. RESPONSABILITATEA CLIENȚILOR

Utilizarea trebuie să fie efectuată cu atenție, în condiții normale de funcționare, pentru a reduce la minim posibilele daune. În cazul unei pagube sau alte deteriorări ale obiectului de închiriere în perioada închirierii, clientul este obligat să informeze imediat furnizorul în scris despre toate detaliile evenimentului care a dus la deteriorarea obiectului.

În caz de daune aduse bunurilor și alte încălcări ale contractului de închiriere încheiat între client și furnizor, clientul este răspunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile din aceste Termene si Conditii și din Contractul de Închiriere.

Pentru produsele returnate care necesita înlocuirii unei componente lipsă sau reparatia unei defecțiuni pentru a fi readuse în stare perfecta de functionare, Clientul este obligat să despăgubească furnizorul. Despăgubirea va fi de 50% din valoarea prejudiciul suferit conform devizului de reparație. Constatarea valorii prejudiciului suferit va fi făcută de o terta parte, impartiala si independența.

În cazul produselor pierdute, complet distruse sau declarate furate, Clientul este obligat să despăgubească furnizorul. Despăgubirea va fi egala cu valoarea de piata pentru achiziționarea unui produs identic, nou (de la un furnizor tert ales de Lizit), din care se scade valoarea cumulata a plăților lunare de închiriere plătite deja de către client pentru produsul respectiv până la data notificării distrugerii, pierderii sau furtului produsului în cauză.

În cazul în care Clientul refuză achitarea despagubirilor menționate la Capitolul 9 din acești Termeni si Conditii, Lizit își rezerva dreptul de acționa Clientul în judecată în instanțele din România cu scopul de a recupera valoarea tuturor prejudiciilor apărute ca urmare a nerespectării obligatiilor Clientului, conform legilor în vigoare.

11. REGLEMENTĂRI SPECIALE DE UTILIZARE

a) Drone:

Atunci când se utilizează drone, trebuie respectate reglementările legale aplicabile utilizării drone, precum și instrucțiunile de exploatare ale producătorului. Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

 • Observă înălțimea de ascensiune permisă legal pentru drone;
 • Observă reglementările care interzic ascensiunea și funcționarea dronei în anumite locații și în anumite zone și situații;
 • Când utilizați vehiculul, aveți grijă de îngrijirile necesare în trafic, adică în special, dar nu exclusiv, că el controlează doar drona la vedere, se abține să folosească drone din cauza mulțimilor și în condiții meteo nefavorabile, se abține să zboare o dronă sub influența alcoolului și a copiilor de a utiliza Dronele sunt permise doar sub supraveghere; și
 • Respectă reglementările privind protecția datelor la realizarea, publicarea și distribuirea înregistrărilor de imagini și filme folosind drone și respectă drepturile personale ale celor înfățișați.

Furnizorul recomandă în mod expres clientului că, în măsura în care clientul folosește drona în scop comercial, clientul este în totalitate răspunzător legal pentru controlul dronei. Clientul răspunde exclusiv pentru pagubele rezultate din nerespectarea prevederilor legale și utilizarea necorespunzătoare a dronei.

Clientul răspunde exclusiv pentru pagubele rezultate din nerespectarea prevederilor legale și utilizarea necorespunzătoare a dronei.

12. RETURNAREA MĂRFURILOR

Contractul de închiriere se încheie la sfârșitul termenului contractului convenit sau prin reziliere la momentul specificat conform Articolului 4. Clientul este obligat să returneze mărfurile și accesoriile la adresa dată de furnizor sau la adresa clientului în cazul în care părțile au agreat acest lucru. Clientul trebuie să returneze articolul în condițiile în care l-a preluat. Dacă clientul continuă să folosească obiectul după expirarea perioadei de închiriere convenite, chiria este considerată prelungită cu încă o lună, cu excepția cazului în care furnizorul se opune.

13. RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI

Furnizorul este răspunzător pentru daune, fără limitare, în cazul în care cauza prejudiciului se bazează pe o încălcare intenționată sau grav neglijentă a obligației de către furnizor sau un reprezentant legal.

Furnizorul este răspunzător numai pentru un comportament neglijent în cazul încălcării unei obligații, a cărei îndeplinire este esențială pentru îndeplinirea contractului și pentru respectarea căreia partenerul contractual se poate baza în mod regulat (obligație cardinală), în măsura în care prestatorul a trebuit să țină cont de prejudiciul cauzat după circumstanțele cunoscute la momentul încheierii contractului. În caz contrar, răspunderea furnizorului este exclusă.

Limitarea răspunderii în conformitate cu alineatul (1) nu se aplică cererilor de daune cauzate de vătămări corporale, membre, sănătate, asumarea unei garanții de calitate sau o ascundere frauduloasă a defectelor de către furnizor. Răspunderea în temeiul Legii privind răspunderea produsului rămâne neafectată. Orice privilegii de răspundere legală în favoarea furnizorului prevăzute de alte legi aplicabile, rămân neafectate.

Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuită cu Paul Neagoe la adresa admin@lizit.ro

14. SCUTIRE DE RĂSPUNDERE A FURNIZORULUI

Clientul eliberează furnizorul de toate cererile pe care terții le afirmă împotriva furnizorului din cauza utilizării improprii și nelegale a proprietății închiriate, cu excepția cazului în care acesta nu este responsabil pentru acestea. Clientul va compensa furnizorul pentru orice daune pe care le-ar putea suferi din cauza utilizării necorespunzătoare și nelegale, inclusiv a costurilor apărării legale. Utilizatorul sprijină furnizorul în apărarea legală.

15. UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

Furnizorul subliniază în mod expres că utilizarea serviciilor web prezintă riscuri. Aceasta se referă în special la pericolele cauzate de trimiterea de programe malware, spamul (trimiterea nesolicitată de email-uri publicitare), furtul de parole, furtul și manipularea electronică, hackingul și alte forme de dezvăluire neautorizată a datelor utilizatorilor, hărțuire și falsificare sunt cauzate. Furnizorul va depune eforturi rezonabile pentru a reduce la minimum aceste riscuri. Aceasta nu constituie o obligație de plată. Utilizarea site-ului este pe propriul dvs. risc. Lucrările de întreținere, modernizarea sau modernizarea, erorile, precum și alte cauze sau circumstanțe pot duce la întreruperi sau erori în funcționarea platformei.

16. INTERZICEREA CESIUNII, ANGAJĂRII, TRANSFERULUI DE UTILIZARE

Revendicările sau drepturile clientului împotriva furnizorului nu pot fi atribuite sau gajate fără consimțământul furnizorului. Pe durata termenului contractului de închiriere, orice bunuri deținute de clienți, care sunt totuși proprietatea furnizorului,, nu pot fi date de către client unui terț și nici închiriate, vândute sau prezentate drept garanții într-un contract de credit.

17. PROTECȚIA DATELOR

Vă rugăm să rețineți politica noastra de confidentialitate si protectie a datelor: https://www.lizit.ro/page/content/politica-de-confidentialitate.

18. SERVICIUL PENTRU CLIENȚI

Puteți ajunge la serviciul nostru pentru clienți de luni până joi între orele 8 și 20, în zilele de vineri între 8 și 18:00 și sâmbăta între 9:00 și 17:30 la admin@Lizit.ro.

19. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

FURNIZORUL ARE DREPTUL SĂ EFECTUEZE MODIFICĂRI ALE CONDIȚIILOR DE UTILIZARE ÎN ORICE MOMENT, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SUNT INCLUSE DISPOZIȚII ESENȚIALE ALE RELAȚIEI CONTRACTUALE (ÎN SPECIAL TIPUL ȘI SFERA DE APLICARE, DURATA, ÎNCETAREA). MODIFICĂRILE SUNT CONSIDERATE APROBATE DACĂ CLIENTUL NU LE OPUNE ÎN TERMEN DE PATRU SĂPTĂMÂNI DE LA NOTIFICARE ACESTORA. FURNIZORUL VA INFORMA SEPARAT CLIENTUL DESPRE POSIBILITATEA DE OBIECȚIE ȘI RESPECTAREA TERMENULUI. DACĂ SE EXERCITĂ DREPTUL DE A OBIECTA, MODIFICĂRILE NU VOR DEVENI PARTE A CONTRACTULUI ȘI CONTRACTUL VA CONTINUA NESCHIMBAT. DREPTUL DE REZILIERE RĂMÂNE NEAFECTAT. În cazul unei obiecții în timp util de către client cu privire la termenii și condițiile modificate, furnizorul are dreptul, în timp ce protejează interesele legitime ale clientului, să rezilieze contractul cu acesta în momentul intrării în vigoare a modificării. Conținutul corespunzător al utilizatorului este apoi șters din baza de date. Utilizatorul nu poate afirma nicio reclamație împotriva furnizorului.

20. LEGEA APLICABILĂ

Limba care guvernează relația contractuala dintre furnizor și client și prezentele Termeni si Conditii este limba română.

21. DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care dispozițiile individuale ale termenilor și condițiilor generale sunt ineficiente, acest lucru nu afectează eficacitatea termenilor și condițiilor generale. Furnizorul are dreptul de a transfera integral sau parțial drepturile și obligațiile care decurg din contractul cu clientul către o altă companie. Sub rezerva prevederilor din acești Termeni și condiții pentru transferul contractelor în cadrul grupului Lizit, clientul primește un mesaj de la furnizor despre transferul contractului de către o companie terță, care include și o perioadă în care clientul poate anula contractul.

22. PROPRIETATE INTELECTUALA

Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Platformă sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Platformei sau după caz, a licenţiatorilor Platformei. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.

Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute mai sus. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Platformă, orice informație comunicată clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la platformă, activitatea acesteia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al platformei sunt și rămân proprietatea exclusivă a platformei, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obține în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.). Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.

Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe platforma în alte scopuri decât cele permise prin prezentul contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există. Orice incalcare a drepturilor de proprietate poate fi raportata in scris la admin@lizit.ro